เครื่องวัดความแตกต่างของสี

มาทำความรู้จัก

เครื่องวัดความแตกต่างของสี 3NH

หลายคนคงอาจจะสับสนว่า เครื่องวัดสีที่ทาง Brand 3NH จำหน่ายนั้น เป็นเครื่องวัดสี เพื่อใช้ในการวัดสีของผลิตภัณฑ์ แต่จริงๆแล้ว สินค้าที่ทาง Brand 3NH จำหน่ายนั้น เป็น เครื่องวัดความแตกต่างของสี นั้นหมายความว่า เครื่องจะทำการวัดค่าความแตกต่างของสีมาตรฐาน เพื่อทำการเปรียบเทียบ กับสีของตัวอย่าง และเครื่องจะทำการคำนวณค่าความแตกต่างออกมาในรูปของ ค่าความแตกต่าง (Δ) ทำให้ เราสามารถอ่านผลที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ และนอกจากจะสามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างของสี ในผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างของสีใน วัตถุดิบก่อนนำมาเข้ากระบวนการได้อีกด้วย

การประยุกต์ในการใช้งานของเครื่อง

เราสามารถใช้งานเครื่องวัดความแตกต่างของสี ได้หลากหลายกลุ่มชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็น งานด้าน เซรามิค, ด้านกระดาษ, ด้านสิ่งทอ , ด้านเครื่องสำอางค์, หรือใช้ในงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในการใช้งานผู้ใช้งานต้องทำการเลือก รุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการ โดย เครื่องวัดความแตกต่างของสี จะมีหลายรุ่น และ หลายราคา ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของเครื่อง และ ความแม่นยา ของผลที่ได้

 

ประเภทของเครื่องวัดสีของ Brand 3NH

  1. เครื่องวัดสีแบบพกพา (Portable Colorimeter) : NH series (NH310 , NH300) และ NR series (NR100, NR110 และ NR200)
  2. เครื่องวัดสีแบบพกพาหลักการ Spectrophotometer (Portable Spectrophotometer) : TS series (TS7036, TS7030, TS7020, TS7010) , NS series (NS800 และ NS810) ,และ YS series (YS3060, YS3020, YS3010)
  3. เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะหลักการ Spectrophotometer (Benchtop Spectrophotometer) : YS series (YS6060 และ YS6010)

 

ซึ่งความแตกต่างของแต่ละประเภทเครื่องวัดสี จะมีผลต่อ ค่าที่ได้ และ ฟังก์ชั่นการใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่น

เครื่องวัดสีแบบพกพา และ เครื่องวัดสีแบบพกพาหลักการ Spectrophotometer จะสามารถใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างที่ “ทึบแสง” เท่านั้น
แต่หากต้องการวัดความแตกต่างของสีในตัวอย่างที่ “โปร่งแสง” จะต้องเลือกใช้งานเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ
และแน่นอน เครื่องวัดสีตามหลักการ Spectrophotometer ย่อมได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มากกว่า เครื่องวัดสีแบบหลักการทั่วไป

และหากคุณกำลังมองหา เครื่องที่สามารถวัดค่าดัชนีความเหลือง (Yellowness Index: ASTM D1925, ASTM 313), ค่าดัชนีความขาว (Whiteness index: ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) หรือค่าดัชนีอื่นๆ เช่น ค่าความทึบแสง (Opacity), ค่าความคงทนของสี (Color Fastness) ก็สามารถเลือกรุ่นที่มีหลักการ Spectrophotometer ขึ้นไป (ฟังก์ชันในแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้)

เนื้อหานี้เขียนโดย บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต)