Brix คืออะไร

สำหรับโรงงานเกี่ยวกับอาหาร, ผลไม้ หรือ เครื่องดื่ม ล้วนแล้วแต่ ต้องมีน้ำตาล เป็นส่วนผสม ดังนั้นการหาค่าความเข้มข้นของน้ำตาลหรือ Brix ก็ถือว่ามีความจำเป็น เพื่อใช้ระบุค่าความเข้มข้นของน้ำตาลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Brix คืออะไร

คือ หน่วยการวัดความหวานหรือปริมาณน้ำตาลในของเหลว โดย 1% Brix จะหมายถึง ในตัวอย่างที่วัดค่าอยู่นั้น มี ซุโครส 1 กรัม ในน้ำ 100 กรัม และ Brix เป็นมาตราส่วนยอดนิยมที่ได้จากการวัดดัชนีหักเหของสารละลาย (refractive index) ซึ่งโดยปกติ ค่า Brix จะแปรผันตรงกับคุณภาพของพืชและผลไม้ที่เก็บได้

 

เครื่องสำหรับวัดค่า Brix ที่ทางบริษัทมีจำหน่าย ทางบริษัท ได้จำหน่ายเครื่องสำหรับวัดค่าความหวาน (Brix Digital Refractometer) อยู่ 2 แบบ ด้วยกัน

  1. เครื่องวัดค่าความหวาน ยี่ห้อ IMS รุ่น MSDR-P2-102 เครื่องรุ่นนี้จะเป็นเครื่องวัดค่าความหวาน (Brix) แบบพกพาได้ โดยช่วงการวัดค่าความหวาน(Brix) ได้สูงถึง 95.0 % Brix
  2. เครื่องวัดค่าความหวาน ยี่ห้ IMS รุ่น MSDR-D-102 เครื่องรุ่นนี้จะเป็นเครื่องวัดค่าความหวาน (Brix) แบบตั้งโต๊ะ โดยช่วงการวัดค่าความหวาน (Brix) ได้สูงถึง 94.0 % Brix

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ โดย ดาวโหลด Application และ เมื่อทำการเชื่อมต่อ โทรศัพท์ และ เครื่อง MSDR-P2 series สามารถสั่งการผ่านระบบ Bluetooth ได้

  • นอกเหนือจากพารามิเตอร์ ที่มีมากับเครื่อง ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับเปลี่ยน พารามิเตอร์อื่นๆที่ตัวเครื่องสามารถวัดได้
  • สามารถทำการสอบเทียบ (cal) โดยใช้น้ำกลั่น ในการเทียบ 0.0
  • มีความแม่นยำ กว่าเครื่องวัดความหวานแบบส่อง

 

หากสนใจในผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ ที่บริษัท เวิลด์ไวด์เทรดไทย จำกัด