บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ของบริษัท เวิล์ดไวด์ เทรด ไทย จำกัด เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยมีคณะผู้ บริหารของ บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบและมีพนักงานบริษัทเข้าร่วมพิธีและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เวิล์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด ในการยกระดับคุณภาพของพนักงานที่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัดให้ก้าวสู่การบริหารที่ทั่วโลกยอมรับ โดยสามารถกำหนดเป้าหมายและประเมินปัญหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมกันนี้ ยังเป็นการการันตีถึงความสามารถในการป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อทำให้ชื่อเสียงคุณภาพและการให้บริการที่โดดเด่นของบริษัท เวิลด์ไวด์ เทรดไทย จำกัด เป็นที่ประจักษ์แก่สากล

บริษัท เวิลดไวด์เทรดไทย เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์มา มากกว่า 28 ปี ทางบริษัทให้จำหน่ายเครื่องมือในหลากหลายสายงานยกตัวอย่างเช่น ทางด้านการเกษตร , พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, เครื่องดื่ม, ทางชีวภาพ, ทางชีวเทคโนโลยี, สารเคมี, เครื่อสำอางค์, สิ่งแวดล้อม, อาหาร, พืชไฮโดโปนิกส์, ยา สะว่ายน้ำ , บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

 

การติดตั้งและ สอนการใช้งาน

บริษัท เวิลด์ไวด์เทรดไทย มีช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้ง และ สอนการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน  ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้การบริการจากช่างผู้ชำนาญการ การติดตั้งที่มีคุณภาพ  การใช้งานและการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

การตรวจสอบสินค้า (IQ/OQ)

บริษัท เวิลด์ไวด์เทรดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนถูกส่งไปยังผู้ใช้งาน  โดยบริษัทยึดหลักการตรวจเช็คตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด  ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ท่านได้รับจะมีเอกสารการตรวจสอบคุณภาพสินค้าบันทึกไว้ที่บริษัท   

การสนับสนุนการใช้งาน

บริษัทเวิลด์ไวด์เทรดไทยให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านเท่ากันไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ทางบริษัทเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานเครื่องมือ และ มีช่างผู้ชำนาญการ ที่สามารถให้ข้อมูลการใช้งานเครื่องมือเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด

โปรแกรมการบำรุงรักษากับทางบริษัทเวิลด์ไวด์เทรดไทย (PMP)

ทางบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการบำรุงรักษา ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์  ดังนั้นทางบริษัทจึงมีบริการโปรแกรมการบำรุงรักษา จากช่างผู้ชำนาญการ (PLM SLA) เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าให้สามารถดูแลรักษาเครื่องมือของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยยึดหลักดังต่อไปนี้

• การตรวจสอบสภาพของเครื่องแบบ Regular scheduled โดยช่างผู้ชำนาญการ
• การตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานของเครื่อง
• การเข้าตรวจเช็คตามเวลาที่กำหนด
• การตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่อง

ทางบริษัท เวิลด์ไวด์เทรดไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลลูกค้าคนสำคัญอย่างคุณ  ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ และ ได้รับความสะดวกสบายที่สุด