เครื่องชั่งไฟฟ้า M214A
สินค้ายอดนิยม
โปรดติดต่อ Sales
ติดต่อสอบถาม

 เครื่องชั่งไฟฟ้า

Brand : BEL

Model : M214A

คุณลักษณะทั่วไป 

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบระบบ Electromagnetic force restoration weighing system   
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Capacity) 220 x 0.1 mg 
 • ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าซ้ำอยู่ในช่วง (repeatability) 0.1 mg 
 • หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ ตัวเลขไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างพร้อมปรับระดับความเข้มได้ (LCD with backlight with adjustable contrast) 
 • สามารถแสดงค่าได้ในช่วงเวลา (Response time) ≤ 4 วินาที 
 • ค่าความเบี่ยงเบนของผลการชั่งน้ำหนักจากค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) อยู่ในช่วง ±0.0003 g. 
 • สามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ ดังต่อไปนี้ gram , carat,  once, pound, pennyweight , oncetroy, grain, hongkongtael เป็นต้น 
 • มีฟังก์ชัน Manual Tare สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง 
 • มี Percentual Weighing สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้ 
 • มี ฟังก์ชัน Piececounting สำหรับการนับจำนวนตัวอย่างที่ได้มีการระบุไว้ (count identical items)  
 • มี ฟังก์ชัน Checkweighing สามารถกำหนดค่าสูงหรือต่ำได้
 • มี ฟังก์ชัน Animal Weighing ช่วยทำให้การอ่านค่ามีความเสถียรมากขึ้นแม้กระทั่งมีการเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลอง (moving laboratory animals)  
 • มี ฟังก์ชัน Totalization สำหรับการแสดงน้ำหนักรวม และ น้ำหนักปัจจุบัน 
 • มี ฟังก์ชัน Density Determination สำหรับการแสดงค่าความหนาแน่นของตัวอย่างที่เป็นของแข็ง (solid object) หรือ ตัวอย่างที่เป็นน้ำ (liquid) 
 • มี ฟังก์ชัน Max Load (Peak hold) สำหรับการรักษาค่าสูงสุดในชุดน้ำหนักต่อเนื่องได้ 
 • มี ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ( Automatic Power off) โดยสามารถกำหนดได้ทั้งแบบ 2 , 5, 15 นาที หรือ ปิดฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติ   
 • สามารถเชื่อมต่อกับ PC, Printer และอุปกรณ์มาตรฐานอื่น ผ่าน การเชื่อมต่อ RS232 ได้ (optional) 
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ BEL Tablet System USB version หรือ Bluetooth version (optional)
 • มีระบบปรับชดเชยความผิดพลาดของน้ำหนักลูกตุ้มได้เมื่อเลือกใช้ระบบ External Calibration เพื่อความถูกต้องในการ Calibration ได้ 
 • สามารถแสดงข้อความเตือนได้ หากพบความผิดพลาดเกิดขึ้น (Error Message on display) 
 • มีกระจกใส สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และ ลม สามารถเปิด-ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน ทั้งจากด้านบน และ ด้านข้าง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
 • จานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 mm. 
 • อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการใช้งานควรอยู่ในช่วง 5 - 35° องศาเซสเซียส 
 • ขนาดของเครื่องชั่ง : 345 x 215 x 345 mm (L x W x H) 
 • ใช้ไฟ 110 – 230Vac, 50/60 Hz 
 • บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
 • เป็นสินค้าของประเทศ อิตาลี (Italy) 
 • สินค้ารับประกันคุณภาพ 2 ปี (การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงงาน)
 • มีคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้อย่างละ 1 ฉบับ 

 

*********************************
สนใจสินค้ากรุณาติดต่อโทร.085-959-4869,0-2448-2480 Ext.117-124
 
หรือที่: sales@worldwildthai.com