AquaMate 8100 UV-Vis
สินค้ายอดนิยม
โปรดติดต่อ Sales
ติดต่อสอบถาม

AquaMate 8100 UV-Vis

Model : AquaMate 8100

Brand : Thermo Orion

 

คุณลักษณะ Spectrophotometer

 • ระบบแสงเป็นระบบลำแสงคู่(Dual Beam)
 • มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดไฟซีนอน(Xenon flash lamp) ที่มีความยาวนานของการใช้งาน 5 ปีมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ 7-inch color touchscreen , fixed, high definition, 800 x 1280 pixels 
 • ช่วงการวัด (Photometric Range)ไม่น้อยกว่า -2A ถึง 3.5 Abs, <1000%T ถึง 0
 • สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1,100 nm 
 • ความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) ±0.5 nm
 • ความแม่นยำความยาวคลื่น (Wavelength Repeatability) <±0.2 nm
 • คามเร็วการแสกน (Scanning Speed) slow, medium และ fast- up to 1600 nm/min
 • ขนาดความกว้างของลำแสง (Bandwidth) 2 nm 
 • ค่าของแสงรบกวน (Stray Light) <1.0%T เมื่อวัดที่ 198 nm (KCl)
  • <0.05%T เมื่อวัดที่ 220 nm (NaI) 
  • <0.03%T เมื่อวัดที่ 340 nm (NaNO2)
 • ตัวตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นชนิด Dual Silicon Photodiodes สำหรับวัดลำแสงตัวอย่างและลำแสงอ้างอิง
 • แป้นพิมพ์(keypad) เป็นแบบ Glove-friendly touchscreen 
 • เครื่องมีโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ ดังนี้   
  • Photometric สำหรับวัดค่า Absorbance, % Transmittance และ Concentration พื้นฐานทั่วไป หรือกำหนดค่า factor หรือ เทียบกับสารมาตรฐานเพียงหนึ่งจุดได้
  • Wavelength Scanning สำหรับสแกนหาความยาวคลื่นเฉพาะตัวของสารตัวอย่างได้ 
  • Quantitation สำหรับการคำนวณความเข้มข้นแบบอัตโนมัติ
  • Water Analysis มีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์น้ำมาถึง 260 preprogrammed methods โดยสามารถใช้งานร่วมกับน้ำยาของ Orion Aquafast, Merck หรือ CHEMetrics ได้ (น้ำยา :optional)
  • สามารถใช้โหมด Reverse color กรณีความเข้มข้นสารแปรผกผันกับความเข้มสี 
  • Kinetic สำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับเวลา ตั้งค่าเวลาอย่างน้อย 1 วินาที สามารถกำหนดช่วงและระยะการวัดได้ โดยมีโปรแกรมการคำนวณค่า Activity 
  • Multi Wavelength สามารถกำหนดความยาวคลื่นที่ต้องการเพื่อวัดตัวอย่างนั้น ๆ ได้หลายความยาวคลื่น 
  • 3-Net Point สามารถใช้กำหนดจุดการดูดกลืน ณ ความยาวคลื่น 3 ตำแหน่ง เพื่อหาพื้นที่และความชันในส่วนเฉพาะที่ต้องการได้
  • มีฟังก์ชันการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ (Performance Verification) ช่วยผู้ใช้งานสะดวกต่อการเช็กประสิทธิภาพเครื่อง
 • Maintenance สำหรับตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือ เช่น สามารถบอกอายุการใช้งานเป็นเปอเซนต์ของ Lamp รวมทั้งสามารถทำ Validation ได้
 • มีช่องใส่ตัวอย่างให้ดังนี้ 
  • Test tube holder ขนาด 12 – 25 mm 
  • 10 mm square single-cell holder 
 • มี USB port ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องมือผ่าน USB ได้โดยตรง และรองรับการเชื่อมต่อแบบ Ethernet หรือ Wifi (option) 
 • มีช่องเสียบ USB อยู่บริเวณด้านหน้าของเครื่อง 
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Snap on printer ได้ 
 • สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 ไซเคิล
 • บริษัทผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001
 • คู่มือการใช้งานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี (การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงงาน) 
 •  

 

สนใจสินค้ากรุณาติดต่อโทร. 085-353-8152, 085-959-4869, 0-2448-2480 Ext.116-117

หรือที่: sales@worldwildthai.com